POWER HOLDING s.r.o.

Je od svojho vzniku zameraná predovšetkým na inžiniersku činnosť, investičnú výstavbu, komplexné montáže, opravy, rekonštrukcie a dodávky orientované v priemyselnej energetike, chemickom a petrochemickom priemysle. Súbežne s montážnou činnosťou spoločnosť rozvíja výrobu energetických zariadení, zameraných na tlakové a netlakové časti kotlov oceľové konštrukcie a špeciálne technologické zariadenia pre rôzne odvetvia priemyslu. Spoločnosť disponuje trvale pracovníkmi všetkých potrebných profesii na vysokej úrovni s dlhodobými skúsenosťami na domácich a zahraničných stavbách. Svoje aktivity spoločnosť vykonáva okrem tuzemska aj v zahraničí

Máme najspoľahlivejších inžinierov a konštruktérov pre váš projekt.

PROFIL SPOLOČNOSTI

Vážení obchodní priatelia,

POWER HOLDING s.r.o. (v skratke PH s.r.o.), pre ktorú je od jej vzniku hlavným cieľom  poskytnúť zákazníkom doma aj v zahraničí také služby, ktoré vedú k spokojnosti zákazníka s kvalitou poskytovaných dodávok a vedú k splneniu termínov, stanovených objednávateľom.

PH s.r.o., sa opiera o KNOW-HOW získanými dlhodobými skúsenosťami, za ktorými stojí tím profesionálov  v realizácii stavieb v oblasti energetiky.

Spoločnosť je od začiatku svojej činnosti zameraná vystupovať ako vyšší dodávateľ stavieb v tuzemsku ako aj v celej Európskej únií.

PH s.r.o., ponúka súbežne s montážnou činnosťou výrobu energetických zariadení, zameraných na tlakové a netlakové časti kotlov oceľové konštrukcie a špeciálne technologické zariadenia pre rôzne odvetvia priemyslu.

Spoločnosť  disponuje trvale pracovníkmi všetkých potrebných profesií na vysokej úrovni s dlhodobými skúsenosťami na domácich a zahraničných stavbách. Svoje aktivity spoločnosť vykonáva okrem tuzemska aj v celej Európskej únií.

Spoločnosť ponúka:

 • Inžiniersku činnosť ( základný a detailný inžiniering, spracovanie realizačného projektu, spracovanie kompletnej výkresovej dokumentácie, uvádzanie zariadenia do prevádzky),
 • Projekčná činnosť (projekty kotlov na spaľovanie biomasy a paroplynových cyklov),
 • Komplexné montáže,
 • Modernizácie energetických, technologických, plynových a tlakových zariadení,
 • Opravy, dodávky, rekonštrukcie a servisné služby orientované v priemyselnej energetike, chemickom, petrochemickom a potravinárskom priemysle,
 • Dodávky a realizácia investičných celkov na kľúč,
 • Dodávky a rekonštrukcie výmenníkových staníc,
 • Dodávky, rekonštrukcie a montáž potrubných rozvodov rôznych médií,
 • Dodávky a montáž vykurovania.

Jadrová energetika:

 • Rekonštrukcie, opravy technologického zariadenia – primárny okruh,
 • Rekonštrukcie, opravy technologického zariadenia – sekundárny okruh.

Chemický priemysel:

 • V komodite chemického priemyslu má spoločnosť dominantné postavenie, svoje KNOW-HOW pre demontáž a montáž rôznych výrobných technologických jednotiek v ťažkej chémií.

Spoločnosť PH, s.r.o. poskytuje služby:

 • Projekčnú činnosť v energetike ( projekty kotlov na spaľovanie biomasy a paroplynový cyklov),
 • Konštrukčné spracovania technologických celkov,
 • Návrhy potrebných technológií,
 • Poradenské služby v energetike a chémií,
 • Revízne, stavebné a tlakové skúšky:
  – vyhradených parných a horúcovodných kotlov a tlakových stabilných nádob,
  – vyhradených plynových zariadení,
  – stálu servisnú činnosť v energetike, pri haváriách s nástupom do 48 hodín.

Spoločnosť PH, s.r.o. zabezpečuje:

 • Projektantov
 • Technológov
 • Výpočtárov
 • Šéfmontérov
 • Pracovníkov BOZP
 • Inšpektorov kvality
 • Zváračský dozor (IWT, EWT)
 • Revíznych technikov: pre tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické zariadenia
 • Zváračov:
  – pre oblúkové zváranie obalenou elektródov pre materiál triedy 11,12,15,17,
  – pre zváranie metódou TIG materiál triedy 12,15,17,
  – pre zváranie metódou MIG, MAG, v aktívnom ochrannom plyne,
  – skupinárov,
  – zámočníkov, montérov oceľových konštrukcií,
  – Potrubárov,
 • Elektrikárov podľa vyhlášky 74/96,
 • Pracovníkov pre tepelné spracovanie s vlastným vybavením,Spoločnosť disponuje náradím pre potrebné profesie, pomôcky, pomôcky pre zdvíhanie, montážne prípravky a ostatné vybavenie potrebné pre realizáciu požadovaných prác.Som presvedčený, že rozhodnutia spoločnosti vedú k správnym krokom smerujúcim k zvýšeniu konkurenčnej schopnosti spoločnosti a vďaka nej zabezpečiť jej dlhodobú perspektívu.

CERTIFIKÁTY

REFERENCIE

KOTOL K5 A K6 - 40 T/HOD, ČESKÁ REPUBLIKA

finálny dodávateľ montáže kotla 40t/h, montáž potrubia, montáž absorbéra, tepelná izolácia kotla a potrubia, montáž potrubia parovodov

KOTOL K5 A K6 - 40 T/HOVÝMENA PAROVODOV TURBOGENERÁTORA TG3 V TEPLÁRNI VŘESOVÁ, ČRD, ČESKÁ REPUBLIKA

Demontáž a montáž parovodov zásobujúce VT turbogenerátorov TG3 v Teplárni Vřesová, Česká republika

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ POTRUBIA

Demontáž a montáž potrubia v areáli spoločnosti Česká rafinérska, a. s.

ENERGETIKA

Úprava zásobníkov popola pod elektrofiltrom Planá nad Lužníci, ČR - oprava Varákov

PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL

montáž technológie na rezanie papiera v papierenskom priemysle.

CHEMICKÝ PRIEMYSEL

Montáž potrubia, oceľových konštrukcií, montáž kotla typu ``REFORMER`` v areáli spoločnosti DUSLO, a. s.

KONTAKTY

POWER HOLDING, s.r.o.

Teslova 1129/2b, Přívoz
702 00 Ostrava

+421 36 6313 544
powerholding@powerholding.cz

IČO: 26858886
DIČ: 26858886
IČ DPH: CZ26858886

Útvar riaditeľa spoločnosti:

Ladislav Horský
generálny riaditeľ
ladislavhorsky@powerholding.cz

Obchodný útvar:

Ladislav Horský ml.
riaditeľ ľudských zdrojov
+421 903 693 623
ladislavhorsky.ml@powerholding.cz

Ivan Horský
obchodný manager
+421 904 206 032
ivanhorsky@powerholding.cz

Ing. Jozef lehocký
obchodný manager
+421 914 126 882
jozeflehocky@powerholding.cz

Technický útvar:

Ing. Róbert Moravčík
technický riaditeľ
+421 902 904 4726
robertmoravcik@powerholding.cz

Ondrej Mišík
technológ
+421 902 093 130

Ing. Matej Karvaš, IWE 
koordinátor zvárania
+421 911 234 100
matejkarvas@powerholding.cz

Ing. Jozef Lehocký
senior manager
+421 914 126 882
jozeflehocky@powerholding.cz

Ekonomický útvar:

Božena Jamrichová
účtovníčka spoločnosti
bozenajamrichova@powerholding.cz

Ing. Lenka Polášková
účtovníčka spoločnosti
polaskova@atcomp.cz

Útvar zásobovania:

Štefan Šebo
vedúci skladu
+421 903 295 969